Tag: uber ankara

Uber Ankara’da faaliyete geçti

Uber Ankara’da faaliyete geçti

Uber, İstanbul'dan sonra bugün itibarıyla Ankara'da da hizmet vermeye başladı. [...]
1 / 1 YAZI